Košarica

Zakonitosti, na katerih temelji Navigator

Glavni princip: sinhroniciteta in teorija etra

Človeški um je vajen, tako kot znanost, videti stvari kot vzročno povezane, vendar pa je prav moderna znanost pokazala, da so slučajnostne zakonitosti še bolj temeljne kot kavzalne (vzročne).

Carl Gustav Jung je ob analizi poročanj svojih pacientov, na podlagi lastnih izkušenj in ob preučevanju kitajske filozofije razvil teorijo naključij, imenovano sinhroniciteta. Gre za smiselno povezovanje med seboj na videz nepovezanih pojavov. Čemur ljudje rečemo naključje ali slučaj, Jung razume kot nevzročno povezovanje oz. istočasnost določenega psihičnega stanja z enim ali več zunanjimi dogodki, ki se pojavljajo kot smiselne paralele. Jung je svojo tezo razvil na podlagi t.i. Rhieonovih eksperimentov, ki so bili izvedeni na primernem znanstvenem nivoju in proti katerim še ni bilo kritičnega argumenta.

S teorijo o povezanosti in prepletanju še tako nelogičnih pojavov, potrjuje, da ima vse na svetu svoj namen, o čemer je pisal še en genij novejše zgodovine, Nikola Tesla. Ta je odkril skrivnost praznega prostora, poimenoval ga je eter, ki v resnici kar kipi od energije. Tudi sodobnejši znanstveniki zadnjih trideset let so ugotovili, da je vesolje delujoče morje energije, eno samo ogromno kvantno polje in da je vse medsebojno povezano z nekakšno nevidno mrežo. Skladno s kvantnimi procesi deluje tudi človekov um. Misli, občutki in vse druge višje kognitivne funkcije so povezane s kvantnimi informacijami, ki sočasno pulzirajo skozi naše telo. Naše zavedanje je posledica součinkovanja med podatomskimi delci naših možganov in morjem kvantne energije. Tesla je za razliko od Alberta Einsteina, ki je trdil, da je svet naključen in relativen in ki ni priznaval etra kot realne entitete, dejal, da je ta kavzalen in determiniran.


Tisti trenutek, ko bo znanost začela proučevati nefizikalne pojave, bo v desetih letih napredovala bolj, kot v vsej svoji zgodovini.

Nikola Tesla

Dandanes se čedalje več znanstvenikov ukvarja z razvijanjem teorij, ki podpirajo stare modrosti in izročila tradicionalnih kultur. Kvantni fiziki so si bolj ali manj edini, da materialna realnost temelji na zavesti.

Vse, kar obstaja, je med seboj povezano, ne glede na to, na kateri ravni in v kateri kvantni resničnosti se manifestira. Vse je torej del iste zavesti. Vse - od zavesti same, do fotonov, delcev elektromagnetnega polja z ničelno maso, atomov, molekul, celic in trdne snovi. Stanfordski raziskovalni institut (SRI) in Laboratorij za raziskovanje anomalij na Univerzi v Princetonu (PEAR) stopajo na čelo proučevanja parapsihologije.

Raziskave so dokazale, da smo na najbolj bazični ravni vsi povezani med seboj in s svetom.

Metode, uporabljene v funkcijah ZQ Navigatorja

ZeRi

Zemlja kroži okoli Sonca in med gibanjem prihaja v interakcije z drugimi planeti in nebesnimi telesi, kot so luna, zvezde, asteroidi in meteorji, pri čemer se vsak dan tvori določena energija (Qi).

Nebesna telesa z medsebojnim delovanjem ustvarjajo energije in gravitacijske sile, ki vplivajo na tok univerzuma. ZeRi je študija, kako te sile vplivajo na naravne in antropogene pojave na Zemlji. ZeRi uporabljamo, da vemo, kdaj smo v toku z energijo (Qi) in kdaj ne. S tem védenjem lahko vplivamo na izid naših odločitev.

BaZi

BaZi je starodavna kitajska astrologija, ki analizira usodo. 8 znakov, BaZi ali 4 stebri usode so različna poimenovanja te metode.

BaZi tvorijo štirje stolpci - ura, dan, mesec in leto rojstva. Vsak stolpec je sestavljen iz dveh delov, zato govorimo o 8 znakih. Vsaka BaZi karta ima svoj unikaten energijski zapis, temelječ na Yin in Yang variacijah petih elementov; lahko rečemo, da gre za kodo našega življenja. Koda med drugim razkriva sposobnosti, potenciale in talente posameznika ter verjeten čas najpomembnejših življenjskih dogodkov. Opredeljuje poklicne spremembe, potenciale in izzive v partnerskem odnosu, zdravstvene težave, gibanje premoženja … in kaj lahko v posameznem primeru naredite, da izboljšate svoj položaj.

RAS

Retikularni aktivacijski sistem (RAS) je središče za pozornost v možganih. Je ključ, s katerimi “vklopimo možgane”. RAS lahko zavestno programirate tako, da natančno izberete sporočila, ki mu jih pošiljate iz zavestnega uma. Na primer, lahko si zastavite cilje, izrekate afirmacije ali vizualizirate svoje cilje.

RAS vpliva na kognicijo in je v bistvu filter za približno osem milijonov bitov informacij, ki se (nezavedno) pretakajo skozi naše možgane. Z drugimi besedami, odpravlja beli šum. Ko sporočilo preide skozi RAS filter, vstopi v velike možgane in se nato pretvori v zavestne misli, čustva ali celo oboje.

Feature ZeRi BaZi RAS
Čas (osebno podprti dnevi)
Profiliranje (poročila o profilu)
Kompatibilnost (poročila o kompatibilnosti)
Sestavi ekipo (izračunano za položaj enega udeleženca)
Upravljanje ekipe (izračunano za položaj enega udeleženca)
Načrtovanje (osebno podprti dnevi ali uglašeni dnevi)
Zelo neugodni dnevi (splošni izračun)
Uskladi svoje dni (splošni in osebni izračun)

Funkcije Navigatorja, opisane skozi metode

Časovno / energijsko podprti dnevi

ZeRi in BaZi

Znanstvenik, prof. dr. Vili Podgorelev, je odkril digitalno metodo za izračunavanje teh kombinacij. Ko sistem izračuna ravnovesje med energijami dneva (ZeRi) in posameznika (BaZi), določimo optimalen načrt za izvedbo načrtovane aktivnosti. S tem povečano učinkovitost svojih aktivnosti. Ta izračun temelji na pozitivni energijski ravni univerzalnega časa, na katerega vpliva eden od 96 parametrov (ZeRi), in energijski ravni vsakega posameznika glede na njegov osebni profil (BaZi).

Izračuni so narejeni za 32 kategorij. Sistem uporablja 12.9 milijonov različnih časovnih kombinacij in temelji na 96 parametrih za optimalno ravnovesje energije, ki predstavljajo raven energije človeka na določen dan. V sistemu je 5.8 milijonov trilijonov kombinacij (5.8 × 1027) za določanje idealnega časa za posameznika, kar priča o njegovi izjemni kompleksnosti.

Navigator je prvi sistem na svetu, ki združuje izračune energijskih nivojev posameznika in časa ter tako izračuna osebni idealni čas za določeno aktivnost.

Profiliranje / Poročila o profilu

BaZi

Profil razkriva, kdo v resnici smo, kaj nas navdihuje, katere so naše najbolj temeljne osebne lastnosti, kako delujemo v svetu ter kateri ljudje so nam podporni. Poudarek je torej na sebi in profil uspeha predstavlja začetek naše nove poti.

Ko enkrat poznamo “teren” svojega življenjskega popotovanja, lahko uspešno krmarimo skozi razplet dogodkov. Naučimo se izkoristiti priložnosti in premagati ovire, s katerimi se srečujemo.

Profiliranje / Poročila o kompatibilnosti

BaZi in ZeRi

V življenju so najpomembnejši ljudje in naši odnosi z njimi. Razvili smo sisteme, ki nam pomagajo najti, prepoznati in analizirati najpomembnejše ljudi v našem življenju, tako v zasebnem, kot poslovnem (partner, družina, poslovni odnosi itd.).

Sistem izračuna verjetnostni čas najpomembnejših življenjskih dogodkov, primerja BaZi izračune obeh posameznikov ter razvrsti rezultate v 4 glavne kategorije (posel, zdravje, odnosi in osebno) ter v 30 podkategorij, kot to ideje, kreativnost, prihodek, strast, kariera itd.

Pri tem merimo samo moč, ne pa tudi kakovosti vpliva na drugo osebo. Informacije v poročilu predstavljajo vaše prirojene lastnosti v relaciji do drugih in izražajo le 33 % vašega potenciala. Drugih 33 %predstavljajo vaše aktivnosti in nabor veščin, preostalih 33 % pa je odvisnih od okolja, v katerem vaše aktivnosti potekajo. ZeRi se uporablja samo za izračune okvirnih časov za posameznika in če se okvirne kategorije ujemajo, uporabnik prejme posebno obvestilo - priporočilo.

Profiliranje / Sestava ekipe

RAS, BaZi in ZeRi

Funkcija Sestavi svojo ekipo vam omogoča, da pravilno izberete, analizirate in pozicionirate vam pomembne ljudi. Gre za odnos, ki ga imate z drugimi na izbranih življenjskih področjih.

ZeRi se uporablja samo za izračune okvirnih časov za posameznike, in če se okvirne kategorije ujemajo, uporabniku ponudimo posebno obvestilo - priporočilo.

Profiliranje / Vodenje ekipe

RAS, BaZi in ZeRi

Funkcija "Vodenje ekipe" je več kot le pravilna izbiro, analiza in umeščanje pomembnih ljudi v vašem življenju. Vam in vašim bližnjim daje ključno prednost v upravljanju odnosov na specifičnih življenjskih področjih. Gre za izjemno kompleksne interakcije, zato so uporabniški vmesniki te funkcije vnaprej pripravljeni načrti, ki omogočajo, da si jih prilagodite in upravljate z njimi.

ZeRi se uporablja samo za izračune okvirnih časov za posameznike, in če se okvirne kategorije ujemajo, uporabniku ponudimo posebno obvestilo - priporočilo.

Planiranje / Čarovniki za planiranje

RAS

Posebni čarovniki so oblikovani na osnovi najboljših nevropsiholoških praks. Skozi proces planiranja vas vodijo tako, da je vaše načrtovanje čim bolj natančno.

Razlikujemo med etapni cilji in ciljem, saj so v pomenu za življenje posameznika med njimi pomembne razlike. Cilj je treba čim bolj jasno določiti in vizualizirati, da v življenju služi kot vodilo za smer. Etapni cilji predstavljajo nekakšne mejnike pri doseganju končnega cilja in so lahko pri načrtovanju in vizualizaciji manj jasni, vendar naj bi bili uresničeni.

Zelo neugodni dnevi

ZeRi

To so dnevi z zelo negativno energetsko podporo. Pomembno je, da na takšen dan ne pričenjate z nobenimi pomembnimi aktivnostmi. Za te dneve že vnaprej prejmete obvestila oziroma opozorila.

Uglasite svoj dan

BaZi

Dajemo vam splošne informacije o kakovosti dneva, vključno s kakovostjo ur, pri tem pa vključimo še osebni vidik - izračun moči dneva v 5 kategorijah: Ugled/Kariera, Podpora/Zdravje, Odnosi, Premoženje, Talent/Rezultati.

Za več informacij si oglejte 3 kratke videe

×