Košarica

Zakonitosti, na katerih temelji Navigator

Glavni princip: sinhroniciteta in teorija etra

Človeški um je vajen, tako kot znanost, videti stvari kot vzročno povezane, vendar pa je prav moderna znanost pokazala, da so slučajnostne zakonitosti še bolj temeljne kot kavzalne (vzročne).

Carl Gustav Jung je ob analizi poročanj svojih pacientov, na podlagi lastnih izkušenj in ob preučevanju kitajske filozofije razvil teorijo naključij, imenovano sinhroniciteta. Gre za smiselno povezovanje med seboj na videz nepovezanih pojavov. Čemur ljudje rečemo naključje ali slučaj, Jung razume kot nevzročno povezovanje oz. istočasnost določenega psihičnega stanja z enim ali več zunanjimi dogodki, ki se pojavljajo kot smiselne paralele. Jung je svojo tezo razvil na podlagi t.i. Rhieonovih eksperimentov, ki so bili izvedeni na primernem znanstvenem nivoju in proti katerim še ni bilo kritičnega argumenta.

S teorijo o povezanosti in prepletanju še tako nelogičnih pojavov, potrjuje, da ima vse na svetu svoj namen, o čemer je pisal še en genij novejše zgodovine, Nikola Tesla. Ta je odkril skrivnost praznega prostora, poimenoval ga je eter, ki v resnici kar kipi od energije. Tudi sodobnejši znanstveniki zadnjih trideset let so ugotovili, da je vesolje delujoče morje energije, eno samo ogromno kvantno polje in da je vse medsebojno povezano z nekakšno nevidno mrežo. Skladno s kvantnimi procesi deluje tudi človekov um. Misli, občutki in vse druge višje kognitivne funkcije so povezane s kvantnimi informacijami, ki sočasno pulzirajo skozi naše telo. Naše zavedanje je posledica součinkovanja med podatomskimi delci naših možganov in morjem kvantne energije. Tesla je za razliko od Alberta Einsteina, ki je trdil, da je svet naključen in relativen in ki ni priznaval etra kot realne entitete, dejal, da je ta kavzalen in determiniran.


Tisti trenutek, ko bo znanost začela proučevati nefizikalne pojave, bo v desetih letih napredovala bolj, kot v vsej svoji zgodovini.

Nikola Tesla

Dandanes se čedalje več znanstvenikov ukvarja z razvijanjem teorij, ki podpirajo stare modrosti in izročila tradicionalnih kultur. Kvantni fiziki so si bolj ali manj edini, da materialna realnost temelji na zavesti.

Vse, kar obstaja, je med seboj povezano, ne glede na to, na kateri ravni in v kateri kvantni resničnosti se manifestira. Vse je torej del iste zavesti. Vse - od zavesti same, do fotonov, delcev elektromagnetnega polja z ničelno maso, atomov, molekul, celic in trdne snovi. Stanfordski raziskovalni institut (SRI) in Laboratorij za raziskovanje anomalij na Univerzi v Princetonu (PEAR) stopajo na čelo proučevanja parapsihologije.

Raziskave so dokazale, da smo na najbolj bazični ravni vsi povezani med seboj in s svetom.

Prof. Dr. Velimir Abramovic
Član ZQ znanstvenega odbora, ambasador in filozof na Inštitutu za znanost časa in Inštitutu za Teslove kozmične študije
Hipoteza o času je osnova za tehnologijo obvladovanja časa in ključ do koristi, ki jih je raziskoval že Nikola Tesla. Človeštvo bo suženj nepredvidljivih in nepopravljivih sprememb, dokler nam razumevanje najbolj temeljnega naravnega zakona – časa, ne omogoči, da zgradimo stvarnost, kakršno si želimo.

Metode, uporabljene v funkcijah ZQ Navigatorja

ZeRi

Zemlja kroži okoli Sonca in med gibanjem prihaja v interakcije z drugimi planeti in nebesnimi telesi, kot so luna, zvezde, asteroidi in meteorji, pri čemer se vsak dan tvori določena energija (Qi).

Nebesna telesa z medsebojnim delovanjem ustvarjajo energije in gravitacijske sile, ki vplivajo na tok univerzuma. ZeRi je študija, kako te sile vplivajo na naravne in antropogene pojave na Zemlji. ZeRi uporabljamo, da vemo, kdaj smo v toku z energijo (Qi) in kdaj ne. S tem védenjem lahko vplivamo na izid naših odločitev.

BaZi

BaZi je starodavna kitajska astrologija, ki analizira usodo. 8 znakov, BaZi ali 4 stebri usode so različna poimenovanja te metode.

BaZi tvorijo štirje stolpci - ura, dan, mesec in leto rojstva. Vsak stolpec je sestavljen iz dveh delov, zato govorimo o 8 znakih. Vsaka BaZi karta ima svoj unikaten energijski zapis, temelječ na Yin in Yang variacijah petih elementov; lahko rečemo, da gre za kodo našega življenja. Koda med drugim razkriva sposobnosti, potenciale in talente posameznika ter verjeten čas najpomembnejših življenjskih dogodkov. Opredeljuje poklicne spremembe, potenciale in izzive v partnerskem odnosu, zdravstvene težave, gibanje premoženja … in kaj lahko v posameznem primeru naredite, da izboljšate svoj položaj.

RAS

Retikularni aktivacijski sistem (RAS) je središče za pozornost v možganih. Je ključ, s katerimi “vklopimo možgane”. RAS lahko zavestno programirate tako, da natančno izberete sporočila, ki mu jih pošiljate iz zavestnega uma. Na primer, lahko si zastavite cilje, izrekate afirmacije ali vizualizirate svoje cilje.

RAS vpliva na kognicijo in je v bistvu filter za približno osem milijonov bitov informacij, ki se (nezavedno) pretakajo skozi naše možgane. Z drugimi besedami, odpravlja beli šum. Ko sporočilo preide skozi RAS filter, vstopi v velike možgane in se nato pretvori v zavestne misli, čustva ali celo oboje.

Feature ZeRi BaZi RAS
Čas (osebno podprti dnevi)
Profiliranje (poročila o profilu)
Kompatibilnost (poročila o kompatibilnosti)
Sestavi ekipo (izračunano za položaj enega udeleženca)
Vodenje moje ekipe (izračunano za položaj enega udeleženca)
Načrtovanje (osebno podprti dnevi ali uglašeni dnevi)
Zelo neugodni dnevi (splošni izračun)
Uskladi svoje dni (splošni in osebni izračun)

Funkcije Navigatorja, opisane skozi metode

Časovno / energijsko podprti dnevi

ZeRi in BaZi

Znanstvenik, prof. dr. Vili Podgorelev, je odkril digitalno metodo za izračunavanje teh kombinacij. Ko sistem izračuna ravnovesje med energijami dneva (ZeRi) in posameznika (BaZi), določimo optimalen načrt za izvedbo načrtovane aktivnosti. S tem povečano učinkovitost svojih aktivnosti. Ta izračun temelji na pozitivni energijski ravni univerzalnega časa, na katerega vpliva eden od 96 parametrov (ZeRi), in energijski ravni vsakega posameznika glede na njegov osebni profil (BaZi).

Izračuni so narejeni za 32 kategorij. Sistem uporablja 12.9 milijonov različnih časovnih kombinacij in temelji na 96 parametrih za optimalno ravnovesje energije, ki predstavljajo raven energije človeka na določen dan. V sistemu je 5.8 milijonov trilijonov kombinacij (5.8 × 1027) za določanje idealnega časa za posameznika, kar priča o njegovi izjemni kompleksnosti.

Navigator je prvi sistem na svetu, ki združuje izračune energijskih nivojev posameznika in časa ter tako izračuna osebni idealni čas za določeno aktivnost.

Profiliranje / Poročila o profilu

BaZi

Profil razkriva, kdo v resnici smo, kaj nas navdihuje, katere so naše najbolj temeljne osebne lastnosti, kako delujemo v svetu ter kateri ljudje so nam podporni. Poudarek je torej na sebi in profil uspeha predstavlja začetek naše nove poti.

Ko enkrat poznamo “teren” svojega življenjskega popotovanja, lahko uspešno krmarimo skozi razplet dogodkov. Naučimo se izkoristiti priložnosti in premagati ovire, s katerimi se srečujemo.

Profiliranje / Poročila o kompatibilnosti

BaZi in ZeRi

V življenju so najpomembnejši ljudje in naši odnosi z njimi. Razvili smo sisteme, ki nam pomagajo najti, prepoznati in analizirati najpomembnejše ljudi v našem življenju, tako v zasebnem, kot poslovnem (partner, družina, poslovni odnosi itd.).

The system calculates the likely timing of major life events, compares both persons Bazi chart calculations of both individuals, and categorises these results into 4 main categories: Business, Health, Relationship and Personal and 30 sub-categories such as Ideas, Creativity, Income, Passion, Career, etc.

We only measure the strength of influence and not the quality of influence on another person. The information given in the report represents your naturally innate qualities in relation to others, which express only 33% of your total potential. The next 33% lies in your activity and skill set, while the last 33% depends on the environment in which your actions take place. ZeRi is used only for calculations on indicative timings for persons and if indicative categories match, we provide special notice - recommendation to a user.

Profiling / Build my Team

RAS, BaZi in ZeRi

The Build Your Team feature enables you to properly select, analyse and position important people in your life: relation you - others in specific areas of life.

ZeRi is used only for calculations on indicative timings for persons and if indicative categories match, we provide special notice - recommendation to a user.

Profiling / Manage my Team

RAS, BaZi in ZeRi

Manage Your Team goes beyond proper selection, analyse and positioning of important people in your life and gives you and your close ones a decisive edge in human resources management of all others - others relations in specific areas of life. Complexity of these interactions is second to none, so this feature's user interfaces are pre-made blueprints ready to be accustomed and managed by you.

ZeRi is used only for calculations on indicative timings for persons and if indicative categories match, we provide special notice - recommendation to a user.

Planning / Planning Wizards

RAS

Special wizards are modeled after the best known practices from the science of neuropsychology to guide you through the process of planning and ensure that your planning is as accurate as possible.

We distinguish between goals and objectives because they are very different in their importance to a person's life. A goal needs to be determined and visualized as clearly as possible, exists in our lives as a permanent guide and is not meant to be achieved. While objectives represent milestones of sorts on the way to our ultimate goal and can be far less clear in our planning and visualization, but they are meant to be achieved.

Zelo neugodni dnevi

ZeRi

These are very negative energy supported days. It is important not to start any important activities on these days. We send out notifications or warnings in advance for such days.

Tune Your Day

BaZi

We give you general information about the qualities of the day, including the qualities of the hours of the day, and we calculate your personal information about the strength of the most important tendencies of the day for you in 5 categories: Authority/Career, Support/Health, Relationships, Wealth, Talent/Output.

Za več informacij si oglejte 3 kratke videe

Preizkusite ZQ Navigator brezplačno in pridobite svoj osebni profil uspeha
Odkrijte, kdo ste in se podajte na pot novih uspehov.

Vnesite svoj e-naslov in se podajte na pot k uspehu zdaj!