ZeeQuest Security Token Izkoristite prednosti globalne delitve dobička z digitalno platformo za povečanje dobička.

Vaš "Temelj k finančni svobodi". Omogoča vam:

HItrejšo rast dobička
Z možnostjo pridobivanja dobička iz globalne prodaje ZQ skupnosti bo vaš dobiček hitreje in učinkoviteje rasel, kot če bi ga ustvarjali sami. Učinek, ki ga ustvarite s predstavitvijo ZQ svojim znancem in prijateljem, se odraža tudi v prodaji in poslih, iz katerih ne morete neposredno dobiti provizije, zato je ZQ ustvaril sistem, ki omogoča, da imate določeno korist.
Eksponentno rast posla
Rast globalnih prihodkov podjetja ima še dodatni učinek na donosnost vaše investicije (ROI). Vašo investicijo (ROI) upoštevamo kot čas in trud, ki ga vložite v naše podjetje. Nobene naložbe niso potrebne. ZQT si zaslužite samo s svojim delom.
Ohranjanje finančnega zdravja
ZQ vam daje možnost, da popolnoma odpravite najbolj uničujoč dejavnik v svojem poslu: časovno razvrednotenje vašega dela. Najmanj, kar bi bilo potrebno, da bi ohranili enako raven lastne vrednosti, je odprava inflacije. V ZQ to dosežemo z razdelitvijo 3,5 % svetovnih prihodkov vsem imetnikom ZQT.
Varnost pred tveganji trga
Poleg vseh prednosti, ki jih ponuja ZQT, je nujno, da imamo za ustvarjanje dobička globalni doseg. Gospodarstva in trgi se nenehno spreminjajo ter zato potrebujemo preprost in učinkovit sistem, s katerim bomo uravnavali pozitivne in negativne učinke na naš posel.
Uravnoteženje med tveganji in nagradami
Vsi v svojem poslu doživljamo različna obdobja. Včasih vse teče gladko, spet drugič pa preprosto ne moremo napredovati. Zato potrebujemo nekakšno kompenzacijo, da posel, v katerem smo, deluje za nas. Vrednost ZQT je odvisna od globalnih prihodkov, ZQT donos se izplačuje vsakih 6 mesecev in tako skupaj ustvarjata posebno "zajamčeno obveznico" (security bond) za naše poslovanje.
Sodelovanje v lastni skupnosti
QT predstavlja izredno uravnotežen in konzervativen pristop k izgradnji socialne in ekonomske pravičnosti za uresničevanje ključnih interesov skupnosti. Rezultat nakupa ali prodaje izdelka je podpora poslu, ki služi vaši skupnosti. V mnogih primerih ta del poslovanja prinaša najboljše rezultate za vaše finančno in splošno zdravje. Naša socialna valuta je naša največja vrednost.
Narediti prve korake k finančni svobodi
ZQT izpolnjuje vse kriterije glede na celotne koristi, zato ga lahko štejemo kot kredibilen temelj za vašo finančno svobodo. Nekje moramo začeti in ZQT iz lastnega dela je odličen začetek.
Brezplačen preizkus spletne pisarne

Kako deluje?

V ZeeQuest se lahko odločite, da 8% zaslužene provizije prejemate v ZQT (ZeeQuest Tokens).

Gre za t.i. zajamčene tokene (Security tokens), ki so v celoti skladni z regulativami SEC-a (Security Exchange Commission).

Družba je namenila 3,5% celotnih bruto prihodkov iz globalne prodaje imetnikom ZQT.

Regulirani ZQT se lahko zamenja za ZeeQuest izdelek (brez popusta) po ceni 1 ZQT za 1 USD. To lahko storite kadarkoli.

Bruto prihodki od globalne prodaje bodo razdeljeni vsakih 6 mesecev. To imenujemo 6-mesečno »obdobje donosa«. Donos se izplača v ameriških dolarjih.

Kakšna ideja stoji za ZQT?

ZeeQuest uporablja »blockchain« tehnologijo in kriptografske tokene za plasiranje ZeeQuest izdelkov in nagrajevanje ZQ članov s povsem novim programom spodbud. Program je bil zasnovan tako, da večja prodaja vseh članov (celega sveta), dodatno poveča zaslužek posameznega člana.

Celoten sistem provizij za skupnost temelji na novih načelih svetovnega gospodarstva, kjer je zadruga najboljša razlaga za ta koncept.


Ključ do finančne svobode in velikega bogastva je sposobnost ali spretnost posameznika, da zasluženi dohodek spremeni v pasivni dohodek in/ali dohodek iz portfelja.

Robert Kiyosaki


Brezplačen preizkus spletne pisarne

Pravila in pogoji

Navedene informacije so na voljo izključno za informativne namene in vsebujejo podatke, ki jih je mogoče spremeniti ali dopolniti, lahko pa so predmet Splošnih pogojev in pravil podjetja. Te informacije ne predstavljajo ponudbe za prodajo ali zbiranje ponudb za nakup vrednostnih papirjev. Vsaka ponudba bo narejena izključno na podlagi ustreznih informacij iz Memoranduma o zasebnem plasiranju ali podobnega dokumenta, ki ga pripravi družba ZeeQuest, Inc., med drugim Naročniški dokumenti ob prijavi, ki jih potrebno prebrati v celoti. Nobene informacije o XPeerju, kakršne koli - ustne ali pisne komunikacije z zainteresiranimi osebami, se ne smejo uporabiti kot predstavitev ali kakršna koli garancija, kakor tudi ne gre nikomur pripisati kakršnekoli odgovornosti. Te informacije so zgolj okvirne in se lahko posodabljajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo. Nobena izmed teh informacij ne pomeni nasveta v povezavi s pravnimi, davčnimi ali naložbenimi zadevami. Zainteresiranim strankam se svetuje, da se v zvezi s poslovno odločitvijo posvetujejo s svojimi strokovnimi svetovalci. Informacije, ki jih vsebuje ta stran, so bile pridobljene od ZeeQuest, Inc. in iz drugih virov, vendar ni mogoče dati zagotovila o točnosti ali popolnosti teh informacij. Vse izjave, ki se nanašajo na prihodnost, vključno s finančnimi projekcijami ali pričakovanji, ki jih vsebuje ta dokument, se ne smejo obravnavati kot zastopanje s strani katerekoli osebe, da bodo ocene, projekcije ali pričakovanja doseženi. Tovrstne napovedi so podvržene velikim tveganjem in negotovostim. Dejanski rezultati se bodo razlikovali in bi lahko bili bistveno drugačni od tistih, o katerih smo razpravljali ali ki so bili tukaj navedeni, in sicer kot posledica različnih dejavnikov, vključno s prihodnjimi gospodarskimi, konkurenčnimi in regulativnimi ali tržnimi pogoji ali prihodnjimi poslovnimi odločitvami. Pred pričetkom poslovanja z ZQT ( Security Tokens) korporacije ZeeQuest, Inc., se morate zavedati, da bi lahko tveganja, negotovosti in dogodki, opisani v razdelku »Dejavniki tveganja« v memorandumu o zasebnem plasiranju, do katerih bodo člani dobili dostop po podpisanem sporazumu o zaupnosti s strani vsakega takega člana, bistveno škodljivo vplivali na poslovanje, rezultate poslovanja in finančne pogoje družbe ZeeQuest, Inc. Poslovni partnerji se morajo zavedati, da pretekla uspešnost ni in ne more biti znak za prihodnjo uspešnost, zato se pri sprejemanju poslovnih odločitev ne morejo zanašati na preteklo uspešnost.

Da bi omogočili širšo uporabo ZQ izdelkov, ZQ načrtuje lansiranje kriptografskega tokena (»ZQT«). ZQT še niso bili lansirani in bodo (iz finančne perspektive) v vsakem primeru špekulativni in bodo vključevali določeno tveganje. ZQ želi izdati približno 17 milijonov ZQT, vse pod pogoji, ki jih po lastni presoji določi ZQ, pri čemer se lahko ZQT izda v eni ali več tranšah. V vsakem primeru veljajo omejitve in določbe, opredeljene z ustreznim zakonom in dokumentacijo, ki jo je pripravil ZQ. ZQ trenutno ne uporablja in se ne opira na nobeno obliko splošnega nagovarjanja ali splošnega oglaševanja v zvezi s svojimi kriptografski tokeni. Informacije, navedene na tej spletni strani, služijo izključno kot splošne informacije (in ne kot finančna pobuda). Da bi se izognili kakršnemu koli dvomu, informacije, navedene na tej spletni strani ne predstavljajo ponudbe za prodajo ali zbiranje ponudb za nakup katerega koli ZQT ali katerega koli vrednostnega papirja. Vsaka morebitna ponudba (če obstaja) bo narejena v skladu z veljavno zakonodajo (npr. skladna s SEC) in z ustreznimi informacijami v memorandumu o zasebni ponudbi. Poleg tega si ZQ pridržuje pravico, da v celoti ali delno zavrne dostavo ZQT, če po lastni presoji oceni, da je takšno dejanje potrebno za uskladitev z določbami zakona ali da je v interesu ZQ ali da pogoji za zagotavljanje ZQT niso doseženi.

Try Business BackOffice for FREE

Type your email and set course for your financial freedom!